Fleecelabs

11 saker
vi lärt oss är kritiska
för att lyckas
med utvecklingsprojekt

1 · Jobba i små inkrement

Bryt ned i så små portioner att ni kan släppa flera gånger i veckan. Börja med det viktigaste. Och släpp till produktion. Fortsätt så hela projektet igenom. Då håller ni farten och kan i varje ögonblick leverera något komplett.

2 · Tidsuppskatta snabbt, grovt och optimistiskt

Enas snabbt om hur lång tid varje uppgift skulle ta – från en halv- till några dagar, som om allt skulle gå på räls. Bryt ned det som skulle ta längre än en vecka. Spåra sedan avklarade idealdagar per vecka. Då vet ni kalendertid.

3 · Tillämpa Good Enough

Skala bort allt utom det som vore katastrofalt att inte ha med. Bygg sedan den enklaste lösning ni kan komma på. Visa den för beställare och användare. Avgör sedan vad av det som skalades bort som fortfarande är viktigt. Fortsätt så hela projektet igenom.

4 · Se allt i sitt större sammanhang

Hur passar det ni jobbar på in i systemet? Hur kommer det användas? Vilka är affärsmålen? Vad är syftet på längre sikt? När ni ställer sådana frågor kan ni tillämpa Good Enough och se möjligheter att spara tid och pengar.

5 · Jobba testdrivet

Bryt ned i små bitar. Beskriv i kod hur ett lyckat resultat ser ut. Skriv sedan själva koden. Fortsätt med nästa lilla bit när koden kör utan fel. Tänk testdrivet även när ni inte skriver tester (eller gör annat än utvecklar). Krävs för kvalitet vid hög fart.

6 · Håll en tät dialog

Med andra i teamet, med beställaren, med framtida användare – ofta och informellt. Då vet ni att ni håller er på rätt spår, att ni ser de enklaste lösningarna, att hela teamet har koll.

7 · Håll koll på projektet med tre kritiska behållare

Inkorg, Pågående, Parkering. Ni måste kunna fånga buggrapporter, frågor, idéer och annat som dyker upp. Ni måste kunna se vad som arbetas på nu och härnäst. Och ni måste kunna parkera sådant ni inte vill ta itu med nu.

8 · Ta ansvar för all kommunikation

Håll tråden. Fokusera på de frågor som kräver svar. Försök nå avslut. Fundera själva och hitta alternativ innan ni tar upp något till diskussion. Kommunikation måste ske effektivt och smidigt och inget relevant får missas.

9 · Var positiva, artiga och öppna

Håll en lättsam ton. Låt er inte ryckas med i negativitet. Var öppna om era motgångar och ha förtroende för att alla gör sitt bästa. Det ska vara lätt att ta upp obekväma ämnen.

10 · Håll retrospektiv varannan vecka

Hela teamet, inklusive beställare. Uppmärksamma det positiva, enas om vad ni vill bli bättre på. Låt inget ligga och pyra men glöm inte att blicka framåt.

11 · Bejaka distribuerat arbete

Teamet ska kunna jobba var som helst, när som helst på dygnet. All information och alla tekniska miljöer ska vara smidigt åtkomliga. Det ger spårbarhet, incitament att dokumentera, minskar konsekvenser av frånvaro och ger möjlighet att växla miljö.

– – –
Första versionen, 5 feb 2013. Om du är nyfiken på det här så vill vi gärna få ett mejl av dig. (Tillbaka.)