Trimlabb

Trimlabb finns inte längre.

Trimlabb var en produkt för att hjälpa webbsajter att ladda snabbare. Vi säljer den inte längre som produkt, men vi hjälper gärna till med att förbättra er sajts prestanda. Dessutom applicerar vi alltid våra prestandakunskaper i de webbprojekt vi deltar i.

Kontakta oss

Är det något du undrar över? Kontakta oss gärna med frågor eller råd!

Mejla oss på info@fleecelabs.se.

Ring oss på 0762–32 64 20 (Svante Adermark).

Om Fleecelabs

Fleecelabs har lång och bred erfarenhet av utveckling för webben och andra miljöer. Vi har utvecklat webbapplikationer sedan 1997 och ytterligare några år inom distribuerade system och skrivbordsapplikationer.

2008–2009 deltog vi i projektet Mktwebb där 47 dagstidningar fick en ny gemensam teknisk plattform. Efter att flera tidningar gått över på den nya plattformen kom rapporter in om långsamma laddtider. Förbryllande nog visade mätningar att svarstiderna redan var bra. När vi analyserat hur sajterna laddades av webbläsare kunde vi ta fram ett åtgärdsprogram som slutligen ledde till att laddtiderna minskade med upp till 53%.

Sedan dess har vi observerat hur synen på webbprestanda nästan uteslutande handlar om just svarstider. Detta samtidigt som fler och fler tecken pekar på att det är i webbläsaren de värsta flaskhalsarna finns. Vi kände att vi ville hjälpa till att sprida kunskapen om hur man uppnår snabbladdade sajter.